ประวัติห้องสมุด

                   ห้องสมุดอำเภอโคกสำโรง สร้างขึ้นเมื่อวันที 1 ตุลาคม พ.ศ.2536 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณวัดหนองพิมาร ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดหนองพิมาน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120  เบอร์โทรศัพท์  036 - 441535
          เป็นอาคารเอกเทศชั้นเดียวตามแบบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  อยู่ติดถนนห่างจากที่ว่าการอำเภอ 500 เมตร