สมิทธชี้ปีหน้าระวัง'ฮีตเวฟ'


สมิทธชี้ปีหน้าระวัง'ฮีตเวฟ' (ไทยโพสต์)


"สมิทธ" เขย่าอีก ไทยเผชิญภาวะโลกร้อน ปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปีนี้ อาจถึงขั้นเกิดคลื่นลมร้อนที่คร่าชีวิตผู้คน ขณะที่สึนามิอาจเกิดซ้ำในทะเลโดยรอบ


ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประธานอำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 เมษายนนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา ถึงสถานการณ์โลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยว่า ทั่วทุกภาคของประเทศอุณหภูมิสูงขึ้นมาก ซึ่งฤดูร้อนปีนี้ในบางจังหวัด อุณหภูมิสูงกว่าสถิติที่เคยตรวจพบ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางขึ้นไปกว่า 43 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน และยังมีอีกหลายจังหวัดที่อุณหภูมิสูงมาก...อ่านต่อ

กิจกรรม


          กศน. อำเภอโคกสำโรงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Open house  "วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์" และ "ส่งเสริมความรักภาษา-ถิ่นไทย" ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ศูนย์วิทยาเพื่อการเรียนรู้ รังสิต และแหล่งโบราณคดีบ้านพรมทินใต้ เมื่อวันที่ 19,21 มีนาคม  และ 2-3 เมษายน ที่ผ่านมา
          กศน. อำเภอโคกสำโรงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดฝึกอบรมการทำไข่เค็ม น้ำยาล้างจาน และการเพาะถั่วงอก พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 260 คน

แนะนำหนังสือ เม.ย. 53


ประเทศไทยในอดีต
          เนื่องในอภิลักขิตสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำโครงการ หอมรดกไทย เข้าร่วมถวายสักการะ เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ของ ชาติไทย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่ ครั้งโบราณกาล เผยแพร่ ศาสนาประจำชาติไทย อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และหล่อหลอมให้เกิดเอกลักษณ์ ที่ดีงามของชนชาวไทย รวมทั้งเผยแพร่ พระเกียรติคุณ ของ พระบรมกษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ ที่ได้สร้างสรร นำประเทศไทยตลอดมา... อ่านเล่มนี้


ปิดฉากคดียึดทรัพย์โกงชาติ 46,000 ล้าน!!!
          คดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 46,000 ล้าน คำพิพากษ์คดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 46,000 ล้าน“คำต่อคำ” พิพากษายึดทรัพย์ เงินปล้นชาติ 46,373 ล้าน! (ฉบับ all in one กว่า 80 หน้า) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
อ่านเล่มนี้
 
 
 
ทางเลือกชองชีวิต
          หนังสือทางเลือกของชีวิต เรียบเรียงจากเทปคำบรรยายของ ดร.สนอง วรอุไร อ่านเล่มนี้