กิจกรรม


          กศน. อำเภอโคกสำโรงจัดกิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Open house  "วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์" และ "ส่งเสริมความรักภาษา-ถิ่นไทย" ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ศูนย์วิทยาเพื่อการเรียนรู้ รังสิต และแหล่งโบราณคดีบ้านพรมทินใต้ เมื่อวันที่ 19,21 มีนาคม  และ 2-3 เมษายน ที่ผ่านมา
          กศน. อำเภอโคกสำโรงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดฝึกอบรมการทำไข่เค็ม น้ำยาล้างจาน และการเพาะถั่วงอก พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 260 คน

0 ความคิดเห็น:แสดงความคิดเห็น