แนะนำหนังสือ เม.ย. 53


ประเทศไทยในอดีต
          เนื่องในอภิลักขิตสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ใน ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำโครงการ หอมรดกไทย เข้าร่วมถวายสักการะ เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ของ ชาติไทย ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่ ครั้งโบราณกาล เผยแพร่ ศาสนาประจำชาติไทย อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และหล่อหลอมให้เกิดเอกลักษณ์ ที่ดีงามของชนชาวไทย รวมทั้งเผยแพร่ พระเกียรติคุณ ของ พระบรมกษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ ที่ได้สร้างสรร นำประเทศไทยตลอดมา... อ่านเล่มนี้


ปิดฉากคดียึดทรัพย์โกงชาติ 46,000 ล้าน!!!
          คดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 46,000 ล้าน คำพิพากษ์คดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 46,000 ล้าน“คำต่อคำ” พิพากษายึดทรัพย์ เงินปล้นชาติ 46,373 ล้าน! (ฉบับ all in one กว่า 80 หน้า) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
อ่านเล่มนี้
 
 
 
ทางเลือกชองชีวิต
          หนังสือทางเลือกของชีวิต เรียบเรียงจากเทปคำบรรยายของ ดร.สนอง วรอุไร อ่านเล่มนี้
 

0 ความคิดเห็น:แสดงความคิดเห็น